piątek 9 grudzień 2022

Złoty jubileusz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiecka lecznica obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. W związku z jubileuszem zorganizowano rocznicową galę. Na uroczystość przybyli zasłużeni emeryci ochrony zdrowia, praktykujący lekarze oraz pracownicy szpitala.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w sali bankietowej hotelu Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uroczystość otworzyli gospodarze wydarzenia – starosta Zbigniew Duda oraz Jarosław Seweryński, Dyrektor Naczelny ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z okazji jubileuszu życzenia na ręce dyrektora Seweryńskiego złożyła Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. Gratulacje i życzenia przekazał także Starosta Ostrowiecki.

- Wszystkim pracownikom i dyrekcji szpitala - na czele z dyrektorem Jarosławem Seweryńskim - dziękuję za ciężką, pełną wyrzeczeń, wytężoną pracę. To zresztą nie tylko praca, ale przede wszystkim służba na rzecz drugiego człowieka i ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie. Życzę wszystkim Państwu wytrwałości, siły w tej jakże trudnej misji pomocy chorym oraz radości, jaką daje widok powracającego do zdrowia pacjenta. Życzę Państwu zawodowej satysfakcji, wielu sukcesów, a także zasłużonego uznania w oczach społeczeństwa – powiedział starosta Zbigniew Duda.

Wyjątkowy prezent z okazji jubileuszu – czek na kwotę pięciu tysięcy złotych - wręczyli na ręce Dyrektora Seweryńskiego włodarze Gminy Kunów: Burmistrz Lech Łodej oraz jego zastępca Mariola Grabowiecka.

Wykłady i podziękowania

W ramach uroczystości swój referat nt. powinności lekarza wygłosił prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek. Prof. Bożena Zboina przedstawiła dzieje ostrowieckiego szpitala w ujęciu historycznym. Dyrektor Naczelny szpitala wygłosił zaś referat pt. „Teraźniejszość i przyszłość ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Ważnym elementem jubileuszu były podziękowania, które gospodarze wręczyli zarówno emerytowanym, jak i obecnym pracownikom placówki za ich wkład pracy oraz zaangażowanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Wspomnień czar

Miłym momentem wydarzenia były refleksje i wspomnienia byłych pracowników szpitala. Głos w tej części zabrali dawni dyrektorzy - Jan Jabłoński i Lech Janiszewski oraz wieloletnia naczelna pielęgniarka, Elżbieta Sidor.

Część oficjalną zakończył występ „Pereł” Ryszarda Góry.

 

PODZIĘKOWANIA DLA EMERYTÓW:

KRYSTYNY TOBISZEWSKIEJ, BARBARY BZYMEK, ELŻBIETY WŁODARSKIEJ, JANA  JABŁOŃSKIEGO, ANDRZEJA GÓRSKIEGO, MARII KUŚMIERSKIEJ-KOWMAN, MARKA  SUCHOWSKIEGO, STANISŁAWA  KUROSADA, ZDZISŁAWA MĄCZKI, ROMANA SZCZEPANIAKA, WANDY KORPIKIEWICZ, EDMUNDA PIĘTAKA, EWY  FOREMNIAK, ELŻBIETY KOWALSKIEJ-HOYER, ELŻBIETY ŚWIĄTEK, JADWIGI  CZUBY, ZOFII GOLEŃ, IRENY SZCZYTOWSKIEJ-CZERNIK, WIESŁAWY MACHAJSKIEJ, ELŻBIETY SIDOR, MARII MAJ, JANINY ŻÓŁCIŃSKIEJ, HENRYKA SASAKA, ELŻBIETY NIEZGODY, ANNY DEROŃ, ZENOBII KOZIEŁ, TERESY PIASECKIEJ, HALINY MAJCHER, OLGI PIĄTKOWSKIEJ, MARII BARBARY  CIŹDZIELSKIEJ, ZOFII PŁESZKI, ANNY  BAJAK, ANNY ATRAS, ELŻBIETY  OTARKOWSKIEJ, BOŻENY KILIJAŃSKIEJ, PIOTRA KRYZY.

PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW:

ALINY  SKRZYDŁO, AGNIESZKI  KUROSAD, dr  MAŁGORZATY  CICHOŃSKIEJ, TOMASZA  BOGDAŃSKIEGO,MARCINA  SARACENA, ELŻBIETY  CHOJNACKIEJ, ZYTY  KOTŁOWSKIEJ, MAŁGORZATY  STERNIK-ZBYDNIOWSKIEJ, MAŁGORZATY  KRZCIUK, AGNIESZKI  BYSTROŃ, IWONY  SERWIN, BARBARY  SYTA, SŁAWOMIRA  LESICKIEGO, dr n. med.  JACKA  ŚWIĄTKIEWICZA, EDYTY  KARBOWNICZEK, PIOTRA  POTOCKIEGO, WIESŁAWA  WOJARSKIEGO, RENATY  STANKIEWICZ, dr n. med.  MARKA  DŁUGOSZA, LONGINY  WARSIŃSKIEJ-BOGACKIEJ, KRZYSZTOFA  GALARY,ROBERTA  BURDY, ANDRZEJA  PĘKALI, MIROSŁAWA  FRYDECKIEGO, GRZEGORZA  PIKUSA, IWONY  KUCHARSKIEJ, MARZENY  WIĄK, MONIKI  BOREK, IWONY  BROŚ, MIROSŁAWY  RZEŹNIK, JOLANTY  CHAMERY, BARBARY  KASPRZYK, BEATY  POCHEĆ, ZBIGNIEWA  MŁYNKA, JERZEGO  BOROWCA, prof. dr hab. BOŻENY  ZBOINA, DARIUSZA  HEBY, PIOTRA  CHUCHMAŁY, JOANNY  GÓRY, DARIUSZA  OLCZAKA, DARIUSZA  TUMULCA, RENATY  ZDZIECH, KRZYSZTOFA  DOROBKA, ARTURA  WĘSKA, KRZYSZTOFA  SZALI, AGNIESZKI  SZALI, GRZEGORZA  ZARZYCKIEGO, PAWŁA  CICHOCKIEGO, MAŁGORZATY  ROMAŃSKIEJ, ALICJI  ORŁOWSKIEJ, WALDEMARA  RACHONIA, URSZULI  GŁOWACKIEJ, BARBARY  ADAMCZYK, TOMASZA  STERNALA, MARTY  KACZMARSKIEJ, STANISŁAWA  CHWYCZKI, PIOTRA  KARBOWNICZKA, NORBERTA  KURKA, ROBERTA  BASIAKA, MACIEJA  SZYMCZYKA, ELŻBIETY  PAZDERSKIEJ, MARII  ADAMCZYK, ELŻBIETY, ZYGADLEWICZ-GAC, ZDZISŁAWY  RUSIECKIEJ, KAZIMIERY  UBY, GRAŻYNY  KARBOWNICZEK, MONIKI  ŁUCKIEJ, BOGUSŁAWY  TUSTANOWSKIEJ, BEATY  NOWAK, RENATY  BAZYL, DANUTY  BĄK, BOŻENY  MICHALSKIEJ, GRAŻYNY  MALUSZCZAK, TERESY  KUTWIN, MARII  KUC, JOLANTY  KOSTĘPSKIEJ, ELŻBIETY  DĘBNIAK, EWY  KWIECIŃSKIEJ, SYLWII  FIJAŁKOWSKIEJ, DOROTY  WAGI, EWY  GRANAT.

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.