piątek 9 grudzień 2022

Punkty z bezpłatną pomocą prawną już działają

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz gminach Waśniów, Kunów, Bałtów od 1 stycznia 2016 roku działają punkty, gdzie świadczona jest darmowa pomoc prawna.

Mieszkańcy powiatu w siedzibie ostrowieckiego starostwa w godzinach od 7.30 do 11.30 mogą skorzystać z porad adwokatów, zaś od 11.30 do 15.30 - radców prawnych.

Zgodnie z ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej, poradę prawnika mogą otrzymać: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową.

Służą poradą prawną

Pomoc będzie polegała m. in. na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Mieszkańcy będą mogli również uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pięć punktów dla mieszkańców

Punkty w gminach: Bałtów, Kunów  i Waśniów prowadzone są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z Lublina. W punktach tych przez cztery godziny dziennie pięć dni w tygodni dyżury pełnią radcowie prawni i adwokaci.

Harmonogram pracy wszystkich punktów pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego znajduje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.