piątek 9 grudzień 2022

Obradowała Rada Zatrudnienia

Podczas styczniowego, pierwszego w 2016 roku posiedzenia, Powiatowa Rada Zatrudnienia podsumowała miniony 2015 rok i zapoznała się z realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim polityką rynku pracy - aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

- Wskaźnik za 2015 rok jest pozytywny. Bezrobocie na terenie powiatu ostrowieckiego spadło do poziomu nieznacznie przekraczającego 16%. Jest to wskaźnik w dalszym ciągu wyższy niż w województwie, kraju, ale zdecydowanie niższy jak jeszcze dwa lata temu. Jesteśmy na dziesiątym miejscu pod względem stopy bezrobocia w województwie – powiedział wicestarosta Eligiusz Mich. - Za nami są takie powiaty jak skarżyski, konecki czy opatowski, ale mam nadzieję że ta tendencja malejąca jeśli chodzi o bezrobocie będzie się utrzymywać.

W roku 2016 wzrosły środki na aktywne programy zwalczania bezrobocia m. in. na organizację staży, doposażenie stanowisk pracy, pojawiła się także nowa forma aktywizacji - refundacja kosztów zatrudnienia pracownika wraz z częścią składek i wynagrodzenia dla osób do 30. roku życia. Pracodawca, aby otrzymywać z urzędu pracy przez rok comiesięczną kwotę 1756 złotych na pracownika, musi utrzymać go na stanowisku przez kolejne 12 miesięcy.

- To wsparcie dla przedsiębiorców pozwoli zaktywizować więcej osób bezrobotnych. Dzięki pozyskanym środkom szybciej, bo już od 11 stycznia można składać wnioski stażowe, zaś od 1 lutego zaczniemy przyjmowanie wniosków na dotacje i doposażenia stanowisk pracy - powiedziała Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.