piątek 9 grudzień 2022

Przebudowywane i modernizowane drogi

W trzech gminach powiatu ostrowieckiego przebudowane zostaną drogi powiatowe. Radni podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie podjęli uchwały, które umożliwiają realizację planowanych inwestycji. Oprócz nich, w tym roku na drogach przygotowywane są jeszcze dwie inne inwestycje.

Pierwsze zadanie to przebudowa ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie, drugie - przebudowa drogi na odcinki Momina poprzez Garbacz do Janowic oraz trzecie - przebudowa odcinka drogi powiatowej przy skrzyżowaniu z drogą gminną w miejscowości Brzóstowa.

PROW w trzech gminach

- Nasze decyzje związane są z tym, że do 15-ego stycznia zamykamy listy do tak zwanego PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – powiedział podczas sesji Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda. – Gminy i powiaty chcące uzyskać dofinansowanie powinny w terminie do 15-ego stycznia złożyć wymagane dokumenty. Gminy Kunów, Waśniów, Ćmielów dokładają się do przedmiotowych inwestycji. Realizacja ww. trzech zadań nie będzie obciążała Budżetu Powiatu Ostrowieckiego. Nasz wkład w przebudowę dróg powiatowych dróg objętych powyższymi wnioskami o dofinansowanie to opracowanie i złożenie wniosków do PROW oraz pozyskanie dotacji w wysokości 63,36% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań. Z wnioskami o przyznanie dotacji z programu PROW mogą występować wyłącznie ustawowi zarządcy dróg, w przypadku powiatu ostrowieckiego jest to Zarząd Powiatu. Realizacja przedmiotowych inwestycji jest oczekiwana przez mieszkańców gmin i powiatu.

Polna w Ostrowcu, Armii Ludowej w Szewnie 

Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jerzy Wrona potwierdza, że na dwa zadania w 2016 r. jest już przyznana pomoc z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Zaplanowana jest przebudowa ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ulicy Chrzanowskiego do skrzyżowania z ulicą Radwana. To zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2016 roku.

Drugie zadanie obejmuje przebudowę ulicy Armii Ludowej w Szewnie od ronda w Szewnie do miejscowości Gromadzice o łącznej długości ok. 3 km.

Nowoczesna infrastruktura na dwóch skrzyżowaniach

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Powiat Ostrowiecki wykonał dużą inwestycję obejmującą przebudowę odcinków ulicy Chrzanowskiego, Alei Jana Pawła II i ulicy 11 Listopada wraz ze skrzyżowaniami ulicy Chrzanowskiego z ulicą Polną oraz ulicy Chrzanowskiego z Aleją Jana Pawła II i ulicą 11 Listopada.

W wyniku realizacji zadania, ulica Chrzanowskiego oraz Aleja Jana Pawła II posiadają funkcjonalną infrastrukturę drogową z jezdnią o przekroju dwujezdniowym, nowymi chodnikami, odcinkami ścieżek rowerowych oraz przejściami dla pieszych z wyspami centralnymi.

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.