piątek 9 grudzień 2022

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od 26.10.2015 r. do 16.11.2015 r., został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, składającej się z działki oznaczonej nr 1917 o pow. 0,0300 ha, położonej w miejscowości Bałtów, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie i objętej księgą wieczystą nr KI1O/00056498/4.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 (III piętro, pokój nr 306, tel. 41 247 62 47).

ZAWIADOMIENIE o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

W związku z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+, zgodnie z art. 54 ustawy oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowany projekt aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po uprzednim ustaleniu z organami zakresu i stopnia szczegółowości przygotowanej prognozy.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od 07.09.2015 r. do 28.09.2015 r., został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, składającej się z działki oznaczonej nr 1131/344 o pow. 0,3382 ha, położonej w miejscowości Wojnowice, gm. Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie i objętej księgą wieczystą nr KI1T/00005635/9.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 (III piętro, pokój nr 306, tel. 41 2476247).

Więcej artykułów…

  1. Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - dodano 03.09.2015 r.
  2. Informacja dot. powierzenia pełnienia obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - dodano 03.09.2015 r.
  3. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZEZNANIE CENOWE) - Opracowanie audytu energetycznego - Gulińskiego
  4. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZEZNANIE CENOWE) - Opracowanie audytu energetycznego
  5. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użytecznosci publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Ostrowiecki od 1 stycznia 2017 roku.
  6. Ogłoszenie o wydaniu w dniu 12.08.2015 r. decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Ostrowiec Św., prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/2, położona w m. Ost
  7. Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Bałtowie, gm. Bałtów, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na założenie i przeprowadzenie p
  8. Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Pętkowice, gm. Bałtów, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na założenie i pr
  9. Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Maksymilianów gm. Bałtów, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na założenie i
  10. Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Wólka Bałtowska, gm. Bałtów, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na założenie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.