poniedziałek 3 październik 2022
 


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Marek Osmala
 

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej.
2. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony konsumentów.
3. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępowanie za zgodą powoda do postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
4. Występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania w wypadkach przewidzianych w ustawie.
5. Wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta.
6. Występowanie z roszczeniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.