poniedziałek 3 październik 2022
Rzecznik Prasowy - Anna Ciechocińska-Leśniak

tel. (41) 247-51-83
 

 
 

Anna Ciechocińska-Leśniak
Rzecznik Prasowy
 

 
Do podstawowych zadań rzecznika prasowego należy:

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku starostwa i powiatu ostrowieckiego w środkach masowego przekazu.
2. Monitoring mediów.
3. Opracowywanie materiałów prasowych dotyczących pracy starosty, zarządu powiatu i rady powiatu oraz prezentacja ich w mediach.
4. Organizowanie konferencji prasowych starosty.
5. Redagowanie wystąpień i listów starosty.
6. Autoryzacja informacji przygotowywanych dla mediów przez poszczególne wydziały starostwa.
7. Koordynowanie polityki informacyjnej powiatu, w tym inicjowanie aktywności informacyjnej powiatowych jednostek organizacyjnych.
8. Współpraca w zakresie zarządzania stroną internetową starostwa powiatowego.
9. Udział w przedsięwzięciach związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku powiatu, w tym opiniowanie wydawnictw oraz kampanii promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez powiat.
10. Weryfikacja pod względem formalnym faktur wpływających do starostwa za promocję powiatu w mediach.
11. Opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć starosty w oparciu o otrzymane materiały i konsultacje ze starostą.
12. Organizowanie spraw związanych z codziennymi obowiązkami, w tym wyjazdami służbowymi starosty.
13. Organizacja obsługi medialnej i wizerunkowej spotkań i wyjazdów starosty.
14. Prowadzenie spraw dotyczących patronatu starosty nad przedsięwzięciami podmiotów zewnętrznych.
15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
16. Reprezentowanie starosty i starostwa podczas okolicznościowych wydarzeń.

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.