poniedziałek 3 październik 2022
Stanowisko ds. Kadr - Tomasz Wójcik

tel. (41) 247-62-88
 

 

Do podstawowych zadań należy:

1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników starostwa powiatowego.
2. Koordynowanie działań związanych z nawiązywaniem i realizacją umów cywilno – prawnych.
3. Koordynowanie działań związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
4. Prowadzenie spraw dot. zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz staży.
5. Kontrola w zakresie przestrzegania prawa pracy, kierowników jednostek powiatowych powoływanych przez starostę.
6. Prowadzenie spraw dot. okresowych ocen pracowników.
7. Prowadzenie spraw dot. podnoszenia kwalifikacji pracowników.
8. Prowadzenie spraw zawiązanych z nagrodami jubileuszowymi.
9. Koordynowanie spraw dot. praktyk studenckich oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
10. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników starostwa.
11. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie zatrudnienia (czas pracy, badanie popytu na pracę).
12. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy przez pracowników starostwa.
13. Inicjowanie działań w zakresie doskonalenia, zarządzania personelem oraz wykorzystania kadr.
14. Prowadzenie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współpraca w tym zakresie z Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.