poniedziałek 3 październik 2022

REFERAT PRAW JAZDY:
 

 
 
 

WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii odpowiedniego szkolenia;
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kategorii AM,A1, B1, T)
6. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
7. dowód osobisty do wglądu;
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)


OPŁATY:  100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2.

PLIK DO POBRANIA:
- BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne, uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU ZAGUBIENIA, KRADZIEŻY


1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
3. dowód osobisty z aktualnymi danymi lub zaświadczenie o zameldowaniu;
4. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)


OPŁATY:  100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2

PLIK DO POBRANIA:

- BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2.
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


WYDAWANIE PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH
:

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
3. kserokopia prawa jazdy;
4. dowód osobisty z aktualnymi danymi lub zaświadczenie o zameldowaniu;
5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)


OPŁATY:
  100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2

PLIK DO POBRANIA:
- BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2.
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


WPIS KODU 95 W DOKUMENCIE PRAWA JAZDY


1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
3. kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej;
4. kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi;
5. kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego, potwierdzająca brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi;
6. kserokopia prawa jazdy;
7. do wglądu: dowód osobisty oraz oryginały załączników wymienionych w pkt. 3-6;
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)


OPŁATY:
  100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2.

PLIK DO POBRANIA:

- BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2.
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY


1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy;
3. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
4. dowód osobisty do wglądu;
5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)


OPŁATY:
  za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 35,00 zł

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej. Podstawą jest posiadanie krajowego prawa jazdy oraz uiszczenie opłaty.
Sam dokument międzynarodowy jest wydawany na okres  3 (trzech) lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Okres od złożenia wniosku do wydania nowego dokumentu nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

Warunkiem wydania międzynarodowego prawa jazdy jest dostarczenie dowodu wpłaty
do Wydziału Komunikacji pok. nr 2.

PLIK DO POBRANIA:
- BRAK
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.