piątek 9 grudzień 2022

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 86 ...

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 118 ...

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 152/2 ...

 

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 286/4 ...

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 309/3 ...

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 517 ...

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie ... działka nr 522 ...

 

1. RI.II.6840.1.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86, o powierchni 0,1000 ha.
2. RI.II.6840.2.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118, o powierchni 0,4000 ha.
3. RI.II.6840.3.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2, o powierchni 0,2000 ha.
4. RI.II.6840.4.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 286/4, o powierchni 1,3400 ha.
5. RI.II.6840.5.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/3, o powierchni 0,4000 ha.
6. RI.II.6840.6.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 517, o powierchni 0,1400 ha.
7. RI.II.6840.7.2015 - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522, o powierchni 0,1200 ha.

 

1. ZP.6840.5.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działki nr 1316, stanowiącej kompleks nr 5, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
2. ZP.6840.6.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działek nr 1318, 1319/1, 1319/2, 1319/3, stanowiących kompleks nr 6, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
3. ZP.6840.7.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działki nr 1351, stanowiącej kompleks nr 7, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
4. ZP.6840.8.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działek nr 1354 i 1355, stanowiących kompleks nr 8, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
5. ZP.6840.1.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działki nr 328/4, stanowiącej kompleks nr 1, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
6. ZP.6840.2.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działki nr 345, stanowiącej kompleks nr 2, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
7. ZP.6840.3.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działek nr 348, 350, 351, 352, 353, stanowiących kompleks nr 3, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5
8. ZP.6840.4.2014 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - tj.: działek nr 349 i 354, stanowiących kompleks nr 4, wchodzący w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.