poniedziałek 3 październik 2022
Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania pn: Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. - dodano 04.08.2015
 

postępowania poniżej 30 tyś. euro - RI.II.272.P.I.60.2015

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na obrębie ewidencyjnym: Doły Biskupie, gmina Kunów, powiat ostrowiecki” - dodane 25.06.2015r.

Postępowania poniżej 30 tys. euro. - RI.II.272.P.III.1.2015

SIWZ

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz ofertowy

Załącznik nr 2 - Umowa

Załącznik nr 3 - Warunki techniczne

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania pn: „Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św. - dodano 25.06.2015 r.

Postępowania poniżej 30 tys. euro. - RI.II.272.P.I.19.2015

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania pn: Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. - dodano 25.06.2015

Postępowania poniżej 30 tys. euro. - RI.II.272.P.I.18.2015

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.