poniedziałek 28 listopad 2022

Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana  Pawła II i L. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzanowskiego i 11-go Listopada oraz skrzyżowania ulicy L. Chrzanowskiego z ulicą Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Kosztorys ofertowy sygnalizacja - 18.03.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przesuniecie terminu składania ofert na 23.03.2015r. godz. 09.45 - 18.03.2015.

Uwaga! Odpowiedź na pytania i zmiany w SIW18.03.15r - 18.03.2015.

 

 

Uwaga! Odpowiedzi na pytania -17.03.2015r.

 

Uwaga! Odpowiedzi na pytania -16.03.2015r.

 

Uwaga! Wyjaśnienie precyzujące-12.03.2015r.

SST_JP-CH-P_12032015
Przek_norm-konstr_1-1
Przek_norm-konstr_2-2
Przek_norm-konstr_3-3
Przek_norm-konstr_4-4

 

Roboty budowlane - RI.II.272.8.2015 - data zamieszczenia: 04.03.2015r.

Załącznik nr 1 - Grupa kapitałowa
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz ofertowy
Załącznik nr 3 - SIWZ
Załącznik nr 5 - Umowa wykonawcza drogowa
Załącznik nr 6 - Elektryka rysunek 1
Załącznik nr 7 - Elektryka rysunek 2
Załącznik nr 8 - Projekt elektryczny
Załącznik nr 9 - Projekt inżynieria ruchu
Załącznik nr 10 - Specyfikacja STWIORB
Załącznik nr 11 - Wykonawcza sygnalizacja
Załącznik nr 12 - Sygnalizacja świetlna
Załącznik nr 13 - Uprawnienia i warunki przyłączeniowe
Załącznik nr 14 - Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 15 - Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 16 - BIOZ-1
Załącznik nr 17 - Opis techniczny
Załącznik nr 18 - Plan orientacyjny
Załącznik nr 19 - Plan zagospodarowania
Załącznik nr 20 - Przedmiar drogowy
Załącznik nr 21 - Studnia rewizyjna
Załącznik nr 22 - Studzienka wpustowa krawężnikowa
Załącznik nr 23 - Studzienka wpustowa zwykła

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.