poniedziałek 3 październik 2022

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Ćmielów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego - wynik - dodano 04.12.2015

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86, o powierzchni 0,1000 ha. - wynik - dodano 16.09.2015

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118, o powierzchni 0,4000 ha.wynik - dodano 16.09.2015

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2, o powierzchni 0,2000 ha. - wynik - dodano 16.09.2015

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/3, o powierzchni 0,4000 ha. - wynik - dodano 16.09.2015

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 517, o powierzchni 0,1400 ha. - wynik - dodano 16.09.2015

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522, o powierzchni 0,1200 ha. - wynik - dodano 16.09.2015

--------------------------------------

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 23 znajdującego się w budynku nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kochanowskiego - dodano 31.08.2015

--------------------------------------

Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 522 - dodano 28.07.2015

Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 517 - dodano 28.07.2015

Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 309/3 - dodano 28.07.2015

Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 152/2 - dodano 28.07.2015

Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 86 - dodano 28.07.2015

Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dz. 118dodano 28.07.2015

--------------------------------------

Ogłoszenie o przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 23 znajdującego się w budynku nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kochanowskiego, ... działka nr 32/42 ...

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 86 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86,o powierzchni 0,1000 ha. - dodano 26.05.2015r.

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 118 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118,o powierzchni 0,4000 ha. dodano 26.05.2015r.

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 152/2 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2,o powierzchni 0,2000 ha. dodano 26.05.2015r.

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 286/4 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 286/4,o powierzchni 1,3400 ha. dodano 26.05.2015r.

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 309/3 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/3,o powierzchni 0,4000ha. dodano 26.05.2015r.

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 517 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 517,o powierzchni 0,1400ha. dodano 26.05.2015r.

--------------------------------------

Ogłoszenie o II przetargu - Starosta Ostrowiecki ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów,obręb Doły Biskupie, ... działka nr 522 ...

Wynik przetargu - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522,o powierzchni 0,1200ha. dodano 26.05.2015r.

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.